Δεύτερος κύκλος προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου

Δεύτερος κύκλος προγραμμάτων του αναπτυξιακού

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 • Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από ίο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Δωρεάν παροχή από το δημόσιο ενισχυόμενων δαπανών του χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 • Κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Κάλυψη από το δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

ΦΟΡΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη.

Εντός των επόμενων ημερών προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να προκηρύξει το νέο δεύτερο κύκλο προγραμμάτων-καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016). Στον νέο κύκλο των προκηρύξεων θα ενταχθούν τα τέσσερα προγράμματα-καθεστώτα και συγκεκριμένα: α) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού», β) «Γενικής Επιχειρηματικότητας», γ) «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας»

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) υπολογίζεται στα 550 εκατ. ευρώ, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό θα αφορά ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για να υπαχθεί ένα σχέδιο στον νόμο ορίζεται σης 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Στα σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου μπορούν να παρέχονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενοι προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Σημειώνεται ότι δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση προϋποθέτει την εμφάνιση κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν από την υπαγωγή,

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατικά ενίσχυση,

ε. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη.

Στον αναμενόμενο νέο κύκλο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες μμε» θα παραμείνει ανοικτή για περίπου τρεις μήνες, ενώ για τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας» για περίπου έξι μήνες.

Παρά το γεγονός ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας» δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, το υπουργείο θα τον επαναπροκηρύξει, καθώς εκτιμά ότι στην παρούσα φάση θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις να υπάρξουν τροποποιήσεις στο καθεστώς, στην κατεύθυνση αυτό να γίνει πιο ελκυστικό για μεγάλες επενδύσεις.

Ο α’κύκλος

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον προηγούμενο κύκλο του αναπτυξιακού βρίσκεται στο τελικά στάδιο, προκειμένου να καταρτιστεί ο προσωρινός κατάλογος των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, από τα 821 επενδυτικά σχέδια που αιτήθηκαν ενίσχυσης, τα περίπου 650 πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των 821 σχεδίων ανήλθε στα 2,21 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες αιτήσεις να υποβάλλονται στο πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα»: 496 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,55 δις. Στο πρόγραμμα «Νέες Ανεξάρτητες μμε» υποβλήθηκαν 271 σχέδια 485 εκατ., ενώ στο πρόγραμμα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» κατατέθηκαν 54 σχέδια προϋπολογισμού 170 εκατ. Καμία επενδυτική πρόταση δεν κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

All Comments:

 1. โปรโมชั่น

  September 7, 2022

  PG slot โปรโมชั่น include PG slot pros, great promotions, specials and hot to recommend for you. For real slots fans, don’t miss out on the promotions that we prepare for you every day.

 2. medicine from canada with no prescriptions

  September 8, 2022
 3. blunsecen

  September 8, 2022

  Millions can already attest to the effects of the drug, but there are thousands more that are trying it for the first time on a yearly basis tadalafil cialis from india At first I did not grasp the trend of his thoughts

 4. زود انزالی و گانودرما – درمان زود انزالی با قهوه سوپریم – درمان زود انزالی شدید با قهوه گانودرما

 5. emofsloog

  September 9, 2022

  I suppose I responded better than they expected but not amazing. clomid uses Avoid excessive exercise if it causes menstrual irregularity.

 6. آلفابلاگ مجله آنلاین

 7. İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. – Dennis Wholey

 8. Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. – Oscar Wilde

 9. Jybeurbassumb

  September 10, 2022

  discount viagra pills viagra drug generic viagra 50mg canada

 10. WnwxArits

  September 11, 2022

  buy generic sildenafil purchase cheap viagra can you buy viagra over the counter uk

 11. Scexesy

  September 11, 2022

  e , f A similar staining pattern was identified for CX43 staining in NSP e and in single tubules with remaining primary spermatocytes lined arrowheads f , left tubule. clomid dosage for men

 12. EnsAnepe

  September 12, 2022

  sildenafil 100mg uk paypal female viagra 2017 viagra 4 tablet

 13. Crmjzy

  September 12, 2022

  order lopressor 50mg generic cost clomid 50mg buy levitra generic

 14. valvacT

  September 12, 2022

  It has the characteristic appearance on an ultrasound of many small cysts in the ovary. common side effects tamoxifen Some studies had control groups that received pharmaceutical or herbal medicine or oral contraceptives, which may interfere with the effects of acupuncture, so we excluded these studies.

 15. Eulnnj

  September 13, 2022

  buy generic ventolin 2mg buy dapoxetine sale buy triamcinolone 4mg online cheap

 16. AnioExego

  September 15, 2022

  viagra soft tabs 100mg pills best viagra tablet viagra india 100mg

 17. Ingeborg

  September 15, 2022

  Porno film nasıl yapılır. Porno Resimler. MERHABA ARKADAŞLAR BEN NUR 23 YAŞINDAYIM BAKİREYİM OKUL HARCIMI ÇIKARMAK İÇİN KÖRPE VÜCUDUMU SATIYORUM PAZARLIK EDİLİR!
  NUMARAM: 0035.

  Here is my blog post; turkish çük sybian secretary young

 18. Oygtiz

  September 15, 2022

  order zovirax generic cost dapsone perindopril pills

 19. Owen

  September 16, 2022

  Harika göt sikme porno vıdeolar. harika göt sikme
  porno vıdeolar. MERHABA BEN SONGÜL SERT SEVİYORUMTelefon Numaram: 32.

  Video Player. 00:00 07:46 00:00. 07:46. şişman kadın amcıkları videoları lizeli türk gizli çekim türbanlı kadınlar etek altı koreli kızlar kıllı amları sikişme
  resimleri ve teknikleri çok.

  My website: sarsmak orgasm Oyna şaplak atmak

 20. Jpplurbassumb

  September 16, 2022

  cialis manufactured in canada cialis denmark viagra cialis

 21. VLieniaZewbr

  September 16, 2022

  viagra pilule le viagra prix acheter viagra 5mg

 22. Mtdfqh

  September 17, 2022

  buy generic fexofenadine 120mg buy azelastine for sale order paracetamol 500 mg generic

 23. clealiabe

  September 17, 2022

  purchase doxycycl hyc 50 mg Patients with characteristic symptoms who have a Gram stain performed that rules out N.

 24. Venus

  September 17, 2022

  کمبود ویتامین d3 می‌تواند باعث ریزش مو شود و این
  حقیقت در تحقیقات مختلف ثابت شده
  است. میگو با وجود اینکه چربی کمی دارد، مقدار قابل
  توجهی اسیدهای چرب امگا ۳ را برای بدن نأمین می‌کند.

  Look into my webpage: posso raspar os pelos perdidos após a depilação

 25. Mark

  September 17, 2022

  Pokles systolického tlaku krvi a erektilná dysfunkcia.
  Okrem farmakologickej liečby slovenskí lekári
  už niekoľko rokov využívajú.

  Also visit my web site … plemniki kokosowe

 26. NLieniaZewek

  September 17, 2022

  ivermectin buy canada ivermectin 500ml where can i buy stromectol

 27. Luis

  September 17, 2022

  Susam yağı ile hızlı saç uzatabilirsiniz! Hem saç
  dökülmesini durdurmak hem saçların hızlı uzamasını
  sağlamak qual è lo shampoo e il balsamo più sani per i tuoi capelliçin susam yağından faydalanabilirsiniz.
  Gerçekten, disiplinli bir şekilde kullanırsanız, saçlarınızın her zamankinden daha kısa sürede uzadığını göreceksiniz.
  4. Saç dökülmesine faydalı: Çörek.

 28. IncownPon

  September 18, 2022

  temporarily relieves common cold flu symptoms nasal congestion sinus congestion and pressure cough due to minor throat and bronchial irritation cough to help you sleep minor aches and pains headache fever sore throat runny nose and sneezing reduces swelling of nasal passages temporarily restores freer breathing through the nose promotes nasal and or sinus drainage. doxycycline no prescription us A difficult inflammatory condition, often confused with infection, is hidradenitis suppurativa.

 29. Hilljouse

  September 18, 2022

  tor2door market darknet asap link

 30. WiqzArits

  September 19, 2022

  how long does it take cialis to start working tadalafil bleeding what is tadalafil made from

 31. RobertRoamn

  September 19, 2022

  мега кокаин mega market

 32. Dorthea

  September 19, 2022

  I’m now not certain the place you’re getting your information, but great topic.

  I must spend some time learning much more or figuring out more.
  Thanks for wonderful information I used to be on the lookout for this
  info for my mission.

  Feel free to surf to my web site Ceri138.Com

 33. Edgaroxino

  September 19, 2022

  мега onion зеркало мега onion

 34. Kristy

  September 20, 2022

  Thanks , I’ve recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest
  I have found out till now. However, what about the conclusion? Are you
  positive about the supply?

  Feel free to surf to my web blog; newses

 35. Fdlmlg

  September 20, 2022

  purchase tizanidine generic zanaflex drug tadalafil 5mg tablet

 36. RichardSiz

  September 20, 2022

  darknet market search engine darkfox market

 37. Sirjouse

  September 20, 2022

  what darknet markets sell fentanyl darknet search

 38. Jamesbek

  September 20, 2022

  asap darknet market tor market

 39. Torngop

  September 21, 2022

  darknet drug prices uk tor drugs

 40. زمین الهیه مشهد – زمین تقی آباد مشهد – زمین حسین آباد جلدک – زمین صفی آباد مشهد

 41. JustinBiori

  September 21, 2022

  legit darknet markets drugs onion

 42. Williamses

  September 21, 2022

  french deep web link cannazon url

 43. Grantmemia

  September 21, 2022

  dark web counterfeit money tor markets

 44. BrandenMumma

  September 21, 2022

  ссылка на мегу mega market

 45. ADBib

  September 21, 2022

  current darknet markets cypher url

 46. RichardBroft

  September 21, 2022

  мега onion оффициальный сайт мега сайт

 47. MLieniaZewvw

  September 21, 2022

  kamagra 100 mg sale brand kamagra buy sildenafil 50mg

 48. Hellymaphy

  September 21, 2022

  which darknet markets are still open mdm love drug

 49. AnwnExego

  September 21, 2022

  buy viagra cialis levitra online buy levitra canada active ingredient in levitra

 50. Edgaroxino

  September 21, 2022

  мега onion оффициальный сайт mega сайт

 51. Timmygairl

  September 21, 2022

  dark markets lithuania canazon

 52. RichardBroft

  September 21, 2022

  мега онион сайт mega market

 53. WendellUtics

  September 21, 2022

  darknet market sites darkfox url

 54. BrandonSek

  September 21, 2022

  darknet market deep dot web canazon

 55. DavidHer

  September 21, 2022

  outlaw market darknet drug market

 56. RandyBlopy

  September 21, 2022

  hacking tools darknet markets archetyp url

 57. CrisMexia

  September 21, 2022

  darknet drug markets 2022 alphabay url

 58. RichardSiz

  September 21, 2022

  legit darknet sites dma drug

 59. Nlivdv

  September 21, 2022

  order atorvastatin 80mg online pregabalin order oral lyrica

 60. ADBib

  September 22, 2022

  dark net market links 2022 onion market

 61. JuliusCaw

  September 22, 2022

  underground dumps shop Kingdom url

 62. Rodrigo

  September 22, 2022

  Türkçe altyazili porn izle gizli çekim seks video, musluman kizlarin sikiyor, Hd xxx.
  Arap swinger pornoları, sifresiz eşofmanlı kız mobil porno videoları izle,
  periscope sikiş videolar, hd erotik. 3 639.

  kardesini samanlikta sikiyor vk. 3 738.

 63. Michaelfet

  September 22, 2022

  мега onion зеркало mega darknet

 64. Edgaroxino

  September 22, 2022

  mega онион сайт mega onion

 65. Timmygairl

  September 22, 2022

  how to browse the dark web reddit shop valid cvv

 66. Stevekib

  September 22, 2022

  магазин даркнет mega сайт

 67. Zacharyfluic

  September 22, 2022

  how to buy things off the black market adresse onion

 68. FrankUnmap

  September 22, 2022

  underground market online onionhub

 69. Hellymaphy

  September 22, 2022

  alphabay market net onion live

 70. DonaldRoomy

  September 22, 2022

  counterfeit money deep web dark web uk

 71. Jamesfuh

  September 22, 2022

  dark web links 2022 reddit live onion

 72. Davidcloro

  September 22, 2022

  active darknet markets 2022 darkfox url

 73. Timmygairl

  September 22, 2022

  best australian darknet market shop valid cvv

 74. WilliamLothe

  September 22, 2022

  dark web sites name list archetyp link

 75. porno

  September 22, 2022

  Anyway, in my language, there usually are not much good supply like tThis makes me somewhat upset sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 76. porno

  September 22, 2022

  Its really well written and it helped me a lot sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 77. porno

  September 22, 2022

  I love when you talk about this type of stuff in your posts sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 78. porno

  September 22, 2022

  first-rate evening, I m a college English major and I m learning a lot about writing by reading online world sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 79. porno

  September 22, 2022

  I will attempt to revisit to your site and examine more posts sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 80. RichardBroft

  September 22, 2022

  мега официальный сайт darknet сайт

 81. RonaldCoula

  September 23, 2022

  reddit darknet market list 2022 dark web weed

 82. Hellymaphy

  September 23, 2022

  how to enter the black market online top onion links

 83. Dannychect

  September 23, 2022

  darknet market wiki dnm xanax

 84. Eesopd

  September 23, 2022

  clarinex 5mg ca brand amaryl 4mg mesalamine 400mg canada

 85. Williamses

  September 23, 2022

  trusted darknet markets cypher url

 86. Eleanore

  September 23, 2022

  Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Also visit my homepage; sex

 87. WilliamBiz

  September 23, 2022

  best darknet market australia asap market

 88. Zacharyfluic

  September 23, 2022

  black market prices for drugs dark web live

 89. Robertcaf

  September 23, 2022

  Kingdom Market link cypher link

 90. WilliamBiz

  September 23, 2022

  how to get on the dark web android cypher market

 91. RalphSat

  September 23, 2022

  darknet drug links darkmarkets

 92. CrisMexia

  September 23, 2022

  the dark web shop drugs onion

 93. Davidcloro

  September 23, 2022

  guide to using darknet markets anadrol pills

 94. Jackieret

  September 24, 2022

  mega onion оффициальный сайт мега сайт

 95. Torngop

  September 24, 2022

  buy bank accounts darknet cannazon

 96. CharlesApact

  September 24, 2022

  buying drugs online Kingdom url

 97. Sirjouse

  September 24, 2022

  darknet onion markets reddit we amsterdam

 98. JamesCeW

  September 24, 2022

  darknet markets most popular tor2door link

 99. RobertRoamn

  September 24, 2022

  mega onion оффициальный сайт mega onion

 100. Michaelfet

  September 24, 2022

  мега онион сайт mega market

 101. JulianPek

  September 24, 2022

  dark web market list dark market

 102. JamesCeW

  September 24, 2022

  darknet drug market darkmarket

 103. Edgaroxino

  September 24, 2022

  даркнет сайты магазин mega darknet

 104. ShaneEquib

  September 24, 2022

  darknet drug links tor markets

 105. Brianfes

  September 24, 2022

  drug markets onion tor darknet

 106. RonaldCoula

  September 24, 2022

  tor markets links tor market

 107. Michaelfet

  September 24, 2022

  мега скорость mega сайт

 108. CharlesApact

  September 24, 2022

  deep web search tor darknet

 109. RandyHor

  September 24, 2022

  how to access dark web tor darknet

 110. DonaldRoomy

  September 24, 2022

  drug markets onion tor market

 111. CharlesKaf

  September 24, 2022

  darknet search engine blackweb

 112. JasonCigue

  September 25, 2022

  dark market link dark market

 113. WilliamLothe

  September 25, 2022

  best darknet markets dark net

 114. JuliusCaw

  September 25, 2022

  dark web sites dark net

 115. Eğer sizin gibi seks hattında ucuza kaliteli boşalmak isteyen erkekler kudurtucu seks hatlarını arar ve seks hikayeleri dinlemek isterlerse onlara mükemmeli yaşatmayı borç bilirler Üniversiteli Sikiş Hattı https://notepin.co/shared/fhzhdto chat yapın.

 116. Sirjouse

  September 25, 2022

  darknet search engine blackweb

 117. CharlesApact

  September 25, 2022

  how to access dark web dark websites

 118. RichardBroft

  September 25, 2022

  мега onion ссылка мега onion

 119. RandyBlopy

  September 25, 2022

  darkweb marketplace tor darknet

 120. CorryPhync

  September 25, 2022

  dark web site darkmarket

 121. Idhpk4wrhe

  September 25, 2022

  ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вам открыт временный доступ № 7185

  Подробнее: AAAanaptyxiakosnomos.grBBB

 122. DanielZip

  September 25, 2022

  dark market onion dark market

 123. PatrickBrids

  September 25, 2022

  dark web search engines darknet drugs

 124. Jackieret

  September 25, 2022

  mega onion оффициальный сайт мега сайт

 125. Williamses

  September 25, 2022

  dark market list darkmarkets

 126. RalphSat

  September 25, 2022

  darknet market links darkmarkets

 127. Edgaroxino

  September 25, 2022

  ссылки на даркнет mega market

 128. DonaldRoomy

  September 25, 2022

  dark web link darkmarket

 129. Timmygairl

  September 25, 2022

  darknet market links dark market

 130. BLieniaZewga

  September 25, 2022

  bystolic 10 mg canada bystolic online buy order nebivolol sale

 131. WendellUtics

  September 25, 2022

  deep web drug markets darkmarket

 132. JamesCeW

  September 25, 2022

  deep web drug links darkmarket

 133. ทดลอง เล่น pg

  September 25, 2022

  ทดลอง เล่น pg เกมสล็อตค่ายออกใหม่ พร้อมให้ผู้เล่น ทุกคนได้ ทดสอบเล่นสล็อต pg ฟรี 2022 แล้ววันนี้ ที่นี้ ที่เดียว ทดสอบ เล่นสล็อต ฟรีทุกค่าย ยิ่งกว่า 1,000 เกมส์ 

 134. Georgedrunk

  September 25, 2022

  darkweb marketplace tor markets

 135. CorryPhync

  September 25, 2022

  dark market link darkmarkets

 136. MatthewDop

  September 25, 2022

  dark web search engines tor markets

 137. Torngop

  September 25, 2022

  darknet drug links dark net

 138. Michaelmaivy

  September 25, 2022

  how to get on dark web darknet links

 139. Grantmemia

  September 25, 2022

  darknet market list tor darknet

 140. JasonCigue

  September 25, 2022

  darkweb marketplace dark net

 141. Hectorwesia

  September 26, 2022

  новое зеркало мега mega darknet