ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση ύψους 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσφέρουν τέσσερις συμβάσεις που υπέγραψε πριν από μερικές ημέρες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, γνωστού και ως «σχεδίου Γιούνκερ». Το σχέδιο αυτό αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης. Ήδη για τη χώρα μας έχουν εγκριθεί πάνω από 350 εκατ. ευρώ προς ενδιάμεσες τράπεζες που υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ (μετά τη φάση της πρώτης αξιολόγησης, προεπιλέχθηκαν 42 έργα).

Αναφορικά με τις τελευταίες συμβάσεις που υπογράφηκαν, αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες από 2.000 ΜμΕ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για την επέκτασή τους, την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Παράλληλα θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το προγράμματος ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕταΕ, Pier Luigi Gilibert, «μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο το ΕΤΣΕ θα επιτρέψει στο ΕΤαΕ να στηρίξει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις και οι τέσσερις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν καίριες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές ΜμΕ»

Συνολικά για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις η κυβέρνηση σχεδιάζει την άμεση ενίσχυσή τους με πόρους της τάξης των 2 δισ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, «μέσα στον μήνα θα ξεκινήσει η εκταμίευση για το ΕΣΠΑ από τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (^crowaccount), ενώ ετοιμάζεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II που θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων με αρχικό κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ το οποίο με τη μόχλευση θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, εντός Μαΐου ξεκινά και η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του Ταμείου Συνεπενδύσεων». Πιο αναλυτικά, ακολουθεί άμεσα ο δεύτερος κύκλος των 4 δράσεων του ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ

ευρώ (ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναβάθμισης ΜμΕ, ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ, νεοφυής επιχειρηματικότητα) 280 εκατ. από το ΕΣΠΑ Θυμίζουμε ότι για την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σύζευξή τους με το υψηλά μορφωμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, υλοποιείται ήδη σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας η δράση του νέου ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ), ενώ έπονται προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουν:

 • την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων,
 • τις δράσεις εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διεθνοποίησή τους,
 • τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (είηςιετς & metaclimere) για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, και
 • τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική βιομηχανία, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Αναφορικά με τον ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό (^crowaccount), πρόκειται για έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η εκταμίευση πρόκειται να ξεκινήσει εντός Μαΐου.

Παράλληλα, ετοιμάζεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων. Τα αρχικά κεφάλαια θα είναι της τάξης των 400 εκατ. ευρώ που με τη μόχλευση θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ θα συνδυάζεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης και χαμηλά επιτόκια.

Ακόμη, μέσα από το Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) θα Τα κεφάλαια θα προέλθουν από τις 4 συμβάσεις που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την Alpha Bank και την Πειραιώς μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Το αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ, ενώ με τη μόχλευση θα ξεπεράσει τα 500 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο Ταμείο Συνεπενδύσεων στην Ευρώπη.Μέσα στον Μάιο ξεκινά η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του.

Τέλος το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα και επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Πηγή : ΈΘΝΟΣ

All Comments:

 1. JosephacurE

  September 9, 2022

  new covid medication pfizer pill

 2. Jybeurbassumb

  September 11, 2022

  pfizer 100mg viagra viagra 30 pills viagra gel in india

 3. WnwxArits

  September 11, 2022

  where can i buy cheap viagra viagra prescription usa where can i buy sildenafil 20mg

 4. JbolOnefe

  September 11, 2022

  viagra free delivery buy viagra pharmacy sildenafil online for sale

 5. NbqzOnefe

  September 11, 2022

  generic sildenafil 100mg price viagra price in usa viagra pill cost usa

 6. Scottanner

  September 13, 2022

  п»їwhere to buy stromectol online stromectol amazon

 7. Verla

  September 15, 2022

  Hi there! This blog post could not be written any
  better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I most certainly will send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

  Here is my web page … Studybay Review

 8. AnwnExego

  September 21, 2022

  cheapest generic levitra discount levitra canada erectile dysfunction levitra reviews

 9. EcxzAnepe

  September 22, 2022

  tadalafil cialis bestprice (tadalafil) ingredient in cialis

 10. 토토사이트

  September 24, 2022

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?토토사이트

 11. 안전토토사이트

  September 24, 2022

  After study several of the blogs with your website now, i truly much like your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls look at my internet site at the same time and make me aware if you agree.안전토토사이트

 12. 메이저토토사이트

  September 24, 2022

  I want to to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you book-marked to look at new stuff you post… 메이저토토사이트

 13. 먹튀사이트

  September 24, 2022

  Do you have any more articles on these topics? I want to look for more of your posts because they are in the same direction as the answer I am seeking. 먹튀사이트

 14. Jasoninent

  September 25, 2022

  impotence pills gnc ed pills

 15. WcikArits

  September 26, 2022

  discounts on levitra levitra walmart $9 price comparison levitra viagra cialis

 16. JoxwOnefe

  September 26, 2022

  cialis tadalafil online paypal buy cialis generic what is cialis pill

 17. Travislom

  October 16, 2022

  personal dating ads dating sites

 18. Travislom

  October 19, 2022

  free dating chat dating web

 19. LloydFup

  October 25, 2022

  international dating site usa dating app

 20. WilliamGaurl

  October 25, 2022

  pharmacy prices compare online drugs

 21. ksmajhmj

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства смотреть

 22. nnlprzen

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства просмотр

 23. KeithWrids

  November 23, 2022

  how to cure ed edpillsfast.com
  cheapest ed pills best ed medication

 24. Terryasype

  November 24, 2022

  cures for ed edpillsfast.com
  best ed pills online compare ed drugs

 25. euvqodhr

  November 25, 2022

  Кхл результаты последних матчей и турнирная таблица 2021 2022 Тобол состав

 26. candipharm.com

  December 11, 2022
 27. kicboapj

  December 27, 2022
 28. rvxmsopy

  December 28, 2022
 29. lemftijp

  December 30, 2022
 30. aloaeurw

  December 30, 2022
 31. avcfunxk

  December 31, 2022

  Посмотреть Фильм СамоИрония судьбы. ТНТ смотреть онлайн трансляцию в прямом эфире.
  Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Сергей Жуков, Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Яна Кошкина, Ольга Картункова, и более 46 и знаменитых актеров соберутся в новогоднюю ночь и продемонстрируют пародии на самые интересные отрывки из советских новогодних фильмов, зарубежных киносериалов да и медиа видеоклипов уходящего г.

 32. lxczwqtk

  December 31, 2022

  Фильм ТНТ СамоИрония судьбы. На нашем сайте вы можете посмотреть канал ТНТ онлайн в хорошем качестве без регистрации. Смотреть телеканал ТНТ онлайн.
  Тимур Батрутдинов, Тимур Батрутдинов, Люся Чеботина, Хабиб, Яна Кошкина, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Анна Хилькевич, Демис Карибидис, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Михаил Галустян, и более 45 и модных артистов соберутся в новогоднюю ночь и покажут пародии на самые незабываемые эпизоды из народных новогодних комедий, заграничных телесериалов и медиа видеоклипов уходящего г.

 33. baccarat online

  January 5, 2023

  As I am looking at your writing, baccarat online I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.

 34. qxzhzqik

  June 14, 2023

  how much is accutane accutane 20 mg generic accutane rx cost

 35. oflrggqz

  June 16, 2023

  buy accutane v-drugstore accutane discount buy accutane on ebay

 36. vnoxqayq

  June 16, 2023

  Want to know more about buying accutane over the counter uk? Visit accutane over the counter uk for valuable insights.

 37. jxktexzg

  June 18, 2023

  Looking for an effective acne treatment? Check out Accutane for acne for visible results.

 38. bgubaihg

  June 18, 2023

  Need to find Accutane 20 mg at discounted prices? Don’t miss out on our exclusive deals at accutane 20 mg for sale.

 39. Liudehua66

  October 31, 2023

  Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.

 40. Memory Card

  November 29, 2023

  viccotech.com Memory Card viccotech.com.

 41. You’vemadeasignificantcontribution

 42. Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

Your Comment: