Προγράμματα 300 εκατ. «φέρνει» ο αναπτυξιακός νόμος

Με αρχικό προϋπολογισμό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ «βγαίνουν στο φως» τις επόμενες ημέρες δύο νέα προγράμματα – καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου. Συγκεκριμένα, εντός της εβδομάδας θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα καθεστώτα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε», ώστε αμέσως μετά να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων.

Το κάθε καθεστώς είναι προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ και τα οποία θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και των φορολογικών απαλλαγών. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση και η δημιουργία clusters μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και η ενσωμάτωση τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων

«Συνέργειες και Δικτυώσεις» Στο πλαίσιο του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» στις επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, ερευνητικά/ εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του.

Για να υπαχθεί μια επιχειρηματική συστάδα στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στον Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς μπορούν να υποβληθούν από τον φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη της.

Στο πρόγραμμα υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αποτελούν κοινές δράσεις και τελούν σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν τις επιχειρηματικές συστάδες.

Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από μμε, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στον φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής της επιδότησης. Δηλαδή δεν παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης.

«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε» Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλουν αφορούν την ανάπτυξη τεχνολογίας ή και τη διά της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος, β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού, γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Τα επενδυτικά σχέδια αυτού του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

All Comments:

 1. JosephacurE

  September 8, 2022

  where can i get paxlovid paxlovid spc

 2. baccaratcommunity

  September 8, 2022

  It’s too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site baccaratcommunity and leave a message!!

 3. Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz. – Victor Hugo

 4. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

 5. Scexesy

  September 10, 2022

  Paradigm has been around the block a few times and we know what our customers need. clomiphene side effects

 6. Juyquh

  September 10, 2022

  order doxycycline 200mg for sale purchase stromectol sale ivermectin 3 mg for humans for sale

 7. NbqzOnefe

  September 10, 2022

  can you buy viagra over the counter usa sildenafil 150 mg viagra canada prescription

 8. JosephacurE

  September 11, 2022

  buy prescription drugs online legally canada ed drugs

 9. Fmufjr

  September 11, 2022

  order metoprolol 50mg pill clomiphene 50mg drug buy levitra 10mg generic

 10. nansior

  September 13, 2022

  nolvadex on cycle for gyno Patients should have adequate levels of endogenousestrogen as estimated from vaginal smears, endometrial biopsy, assay of urinary estrogen, or from bleeding in response to progesterone.

 11. Elton

  September 15, 2022

  Mobil ödeme kabul eden bahis siteleri canlı rulet siteleri
  betturkey betmatik porno izle seks hikayeleri kayseri escort erotik film izle.

  Here is my homepage … incest small doggy küçük kadın egemenliği

 12. Node unblocker

  September 16, 2022

  Fantastic article, thanks for sharing with us. Are you searching for trending music on Spotify? Spotify is the best world leading platform for searching music. If Spotify is blocked and wants to access it easily then, I suggest using the site unblocker tool. It is the best way to search for music.

 13. Jpplurbassumb

  September 16, 2022

  cialis over the counter at walmart cialis and viagra brand cialis australia

 14. Virgil

  September 16, 2022

  By B Werner 2012 Cited by 92 — The main differential diagnosis of chronic TE is male pattern baldness considered a disease FAA
  in its initial phase, as discussed in Part I (1).
  In summary, a T:V ratio close to 7:1 is indicative of.

 15. IncownPon

  September 16, 2022

  Symptoms may include deep jaw pain, sensitivity to hot and cold, headaches, and or migraines. will doxycycline treat sinus infection Follicular hyperkeratinization.

 16. crystal femi

  September 17, 2022

  Amazing blog it is very helpful and informative. If you want to know what is spam email? If yes, Then email spam, also known as junk email, refers to unsolicited email messages, usually sent in bulk to a large list of recipients. For complete guidance about these emails, I suggest you can read one blog about spam emails.

 17. Jackson

  September 17, 2022

  Triecienviļņu terapija erektilās disfunkcijas ārstēšanā ir ļoti nozīmīga, disfunkcijas (ED) ietekmējošo faktoru attīstību, novērst ED.

  Review my web blog vedľajšie účinky tabletiek magnum xxl

 18. pharmacy prices compare

  September 17, 2022
 19. Mckinley

  September 17, 2022

  Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know howw to
  make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thanks!

  My web-site :: qadin geyimleri

 20. AFK Arena promo codes

  September 17, 2022

  Keep up the good work; I read a few posts on this website that was amazing. AFK Arena is a famous smartphone game. If you want to get free rewards like Diamonds, Rare Coins & Crystals, Summon Scrolls, and other valuable in-game items. Then go to our article about the AFK Arena codes and enjoy your game.

 21. AppYeet

  September 17, 2022

  Thanks for conveying with us. Do you want to know where you can get the premium free apps? If No, then I guide an article that is Appyeet, it will help you to unlock premium features of it and premium free apps for free and it does not get any amount from you to get this, it’s free of cost and easy to use. To know more visit an article.

 22. Alina Laurent

  September 17, 2022

  Thanks for the informative information sharing with us. Keep writing. Are you found the best way to enlarge an image within a minute? If yes, then waifu2x is for you. Without hesitating, you can be enlarging any type of image. To know more about this tool, then you visit this blog about waifu. I am sure it will perfectly help you.

 23. Gracie

  September 17, 2022

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much,
  However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why
  I cannot join it. Is there ahybody having identical RSS problems?

  Anybody who knows the answer caan you kindly respond?
  Thanks!!

  My website … sohbet

 24. Mari

  September 17, 2022

  اپنے بالوں کو کھینچنا اور
  تنگ ہیئر اسٹائل پہننا بھی وقت
  کے ساتھ ساتھ بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ بالوں کے گرنے کو کیسے روکا
  جائے اور قدرتی گھریلو علاج سے اس پر قابو
  پانے کے طریقے.

  Feel free to visit my site: náklady na opětovný růst vlasů

 25. Irvpbz

  September 18, 2022

  ezetimibe online tetracycline uk order ozobax online cheap

 26. Dustin

  September 20, 2022

  Öncellikle her iki başrol oyuncusunu (Rachel Weisz
  ve Rachel McAdams) yaşantısını işleyen bir film ama böyle
  bir film içine lezbiyen iki.

  Here is my webpage: Bakire Bozma Sex Filimleri

 27. Adnous

  September 20, 2022

  zanaflex drug oral tizanidine order cialis online cheap

 28. Dora

  September 21, 2022

  Merkur Casino este reprezentantul în România al companiei
  germane Merkur Spielothek, care face parte din grupul de
  firme Gauselmann, specializat în producţia şi comercializarea
  de maşini electronice şi dezvoltarea activităţilor de jocuri de noroc,
  cu o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro în 2012.

  Feel free to visit my blog :: Adriana Chechik HD Porn Videos

 29. NengOnefe

  September 21, 2022

  viagra generic uk cheap discount viagra where can you buy over the counter viagra

 30. Susie

  September 22, 2022

  Porn HD XXX videos available for free. Take a look at this great
  selection of free porn videos in high definition.
  We upload new hot HQ sex movies every day. On top of daily updates, you’re getting exclusive vids, pornstar videos, camgirl XXX, all kinds of hardcore porn all for free.

  Feel free to visit my homepage; 20201112 Hollywoodbets Greyville Express Clip Race 1 Won

 31. Deanna

  September 22, 2022

  Hey tnere just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running ooff the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue orr something to do with internet
  browser compatibility but I figured I’d post to lett you know.
  Thee design look great though! Hope you gget the issuje solved soon. Cheers

  Here iss my page … deneme bonusu

 32. Gzbsqs

  September 22, 2022

  purchase desloratadine for sale buy etoricoxib buy mesalamine without prescription

 33. biztonságos traktor szállítás

  September 23, 2022

  I wanted to develop a simple message in order to thank you for some of the great tips and hints you are giving out at this site. My time-consuming internet investigation has now been paid with sensible content to talk about with my guests. I would assert that we readers are quite endowed to live in a fabulous place with many perfect individuals with valuable tactics. I feel rather happy to have used the webpage and look forward to plenty of more brilliant minutes reading here. Thank you once again for everything.

  https://europa-road.eu/hu/gepszallitas.php

 34. JoxwOnefe

  September 23, 2022

  generic tadalafil 20mg cialis cena marley drugs tadalafil

 35. 토토사이트

  September 24, 2022

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?토토사이트

 36. 안전토토사이트

  September 24, 2022

  After study several of the blogs with your website now, i truly much like your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls look at my internet site at the same time and make me aware if you agree.안전토토사이트

 37. 메이저토토사이트

  September 24, 2022

  I want to to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you book-marked to look at new stuff you post… 메이저토토사이트

 38. 먹튀사이트

  September 24, 2022

  Do you have any more articles on these topics? I want to look for more of your posts because they are in the same direction as the answer I am seeking. 먹튀사이트

 39. Phoebe

  September 24, 2022

  Fahriye Evcen mavi tura çıktı. Güncelleme.
  Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile.

  Feel free to surf to my web page :: Baldizina Gotten Giriyor Turk

 40. probate lawyer free consultation near me

  September 24, 2022

  The very core of your writing while sounding reasonable at first, did not really work very well with me after some time. Someplace throughout the paragraphs you actually managed to make me a believer but only for a while. I nevertheless have a problem with your jumps in logic and you might do nicely to fill in those gaps. If you actually can accomplish that, I could undoubtedly be amazed.

  https://cse.google.com.lb/url?q=https://www.probatelawyer.com

 41. AnwnExego

  September 25, 2022

  differences entre viagra cialis levitra levitra soft levitra online pharmacy review

 42. EcxzAnepe

  September 25, 2022

  cialis sale stendra vs cialis cialis priligy online australia

 43. Jrboqr

  September 26, 2022

  colchicine without prescription inderal 10mg oral plavix tablet

 44. WcikArits

  September 26, 2022

  levitra use instructions levitra sale levitra warnings

 45. porno

  September 26, 2022

  Good work, I am a big believer in leaving comments on blogs to help the blog writers know that theyve added something useful to the internet!First Off, let me commend your clearness on this subject sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 46. porno

  September 26, 2022

  Thought I would comment and say great theme, did you design it on your own? Its really great!Thank you for the great info! I would never have gotten this by myself!I m having a weird problem I cannot subscribe your rss feed, I m using google reader fyi sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 47. porno

  September 27, 2022

  Im happy I found this weblog, I couldnt find any data on this subject matter prior to sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 48. porno

  September 27, 2022

  I will bookmark ofcourse I look forward your next thought provoking blog postYou ought to seriously think about working on growing this internet site into a serious voice in this marketplace sdfsdkfpjşsmlfsdfdskj

 49. doeda

  September 27, 2022

  I found this board and I find It truly useful

 50. Jkyvit

  September 27, 2022

  buy altace 10mg online cheap ramipril usa coreg 25mg over the counter

 51. Jynmnurbassumb

  September 27, 2022

  metformin after stillbirth metformin and 5-htp metformin jittery

 52. MichaelzeW

  September 28, 2022

  best ed pill buying ed pills online

 53. Aklınızı başınızdan alacak ve sizi arzularınızı sonuna kadar yaşamanız için derin bir hazza taşıyacak olan bayanlarla sohbet adresi ile birlikte zevkin süresiz bir yolculuğuna çıkacaksınız Dul Bayan Whatsapp Numaraları https://notepin.co/shared/fhzhdto chat yapın.

 54. site

  September 30, 2022

  site

  site

 55. Rvmqug

  October 1, 2022

  zyban 150mg without prescription order flexeril pill order viagra generic

 56. İlgini çekebilir: Dul Bayan Arıyorum Telefon Numarası Dul Sohbet HattıKadınların genelde yakın temas ile erkekler ile ilişki yaşadıklarını yaşamak istediklerini bilirsiniz Orospu Manita Numaraları https://bit.ly/3HJfS3I chat yapın.

Your Comment: